Sākumlapa
04.07.2017

Dievkalpojumu un notikumu kalendārs

 

Salā

Jonkeros

Nudžersija

Cittur

Novembris – 2017

Sestd. 18.

 

14:00 Valsts svētku svinības, Saliņš1

   

Svētd. 19.

10:30 Valsts svētku dievkalpojums, Saliņš2

10:00 Saivars

   

Svētd. 26.

10:30 Mirušo piemiņas diena ar dg, Saliņš

10:00 Mirušo piemiņas diena ar dg, Saivars

   

Decembris – 2017

Svētd. 3.

1. Advents

10:30 Saliņš, seko Ziemsvētku tirdziņš3 

10:00 Saivars

13:30 St. Andrew, Saivars ar dievgaldu

 

Svētd. 10.

2. Advents

10:30 Saliņš

11:00 Adventa koncerts ar svētbrīdi, Saivars4

   

Sestd. 16.

 

10:00 Skolas eglīte, Saliņš

11:00 Priedainē,

NJ Skolas eglīte, Saivars

14:00 Seafarers ar dg, Saliņš, seko eglīte

Svētd. 17.

3. Advents

10:30 Saliņš

10:00 Saivars

   

Svētd.  24.

18:00 Ziemsvētku vakars, Saliņš5,

18:00 Ziemsvētku vakars, Saivars, koris

   

Pirmd.  25.

Ziemsvētki

   

11:00 St. Andrew, Parsipanny, Saivars

 

Svētd. 31.

 

10:00 Vecgada diena, Saivars ar dg

   

Janvāris – 2018

Svētd. 7.

Epifānija

10:30 Saliņš, seko novada eglīte6

10:00 Saivars

13:30 St. Andrew, Saivars

 

1 Sestdien, 18. novembrī Jonkeru baznīcā "Svinēsim Latviju un latviešus": Svinīgs ievads svētnīcā, tad sarīkojums ar džēza dziedātāju Artu Jēkabsoni, kā arī skolu, koŗa, tautas deju kopu līdzdalību, vakariņas, dziedāšana.

2Svētdien, 19. novembrī, Salas Valstsvētku dievkalpojumam sekos pakavēšanas lejas zālē pie kafijas un kliņģera.

3 Svētdien, 3. decembrī, Salas baznīcas dievkalpojumam sekos Ziemsvētku tirdziņš – siltas pusdienas, tirdziņš un loterija. Varēs iegādāties piparkūkas, pīrāgus, rudzu maizi, dzeltenmaizi, pelēkos zirņus, putraimdesas, un citus gardumus

4 Svētdien. 10. decembrī, Jonkeru baznīcā 11os no rīta svētbrīdim seko Ņujorkas latviešu kora adventa koncerts – Baltā ziemas roze. Programmā – A. Veismanes, A. Jansona, M. Brauna Ziemassvētku kantātes. Solisti – Laila Liepiņa Southard, Ivars Stonins, Ilze Kancāne, Sarma Dindzāne Van Sant, diriģente - Laura Padega Zamura. Ieeja - $25 (uzkodas iekļaujot). Bērniem bez maksas. Pēc koncerta cienājums un Ziemsvētku tirdziņš.

Otrdien, 12. decembrī, 12os dienā, Ņudžersijas mājas meditācija, siltas pusdienas, Ziemsvētku svinības pie Ingrīdas Jansones. Tuvākai informācijai lūdzu zvaniet: 908-852-0258.

5Svētdien, 24. decembrī, Salas baznīcas Ziemsvētku vakara dievkalpojumā solistes būs Laila un Lalita Saliņas.

6Svētdien, 2018. gada 7. janvārī, Salas baznīcas Zvaigznes dienas dievkalpojumam sekos novada groziņu eglīte.
4 Riga Lane, Melville, NY 11747-3406, ASV

Logo 631-253-3943
Logo 631-253-3946
Logo kanceleja@nydraudze.org