Kreisa mala

 

Papildus informācija par ēdamzāles projektu skatīt šeit ...


Ēdamzāles informācija 10/17/2010  (English version, please see below)

 

Ardievas Ēdamzālei

 

            Kā bija lasāms pēdējās Baznīcas ziņās, jaunās Ēdamzāles tapšana tuvojas. Septembra valdes sēdē draudzes valde pieņēma sekojošo lēmumu: „Draudzes valde pilnvaro ēdamzāles komiteju parakstīt kontraktus ar uzņēmējiem celt jaunu ēdamzāli ar kopējo budžetu $1,380,000 apmērā aizņemoties iztrūkstošos $543,000 no draudzes interniem avotiem, izņemot Nākotnes fondu.  Interno aizdevumu atmaksāšanas prioritāte dod priekšroku īpašumu saistītiem fondiem,”

tā izrādot pārliecību, ka projekts turpināms par spīti tam, ka saņemtās tāmes bija augstākas nekā sagaidīja. Jāpiebilst, ka lēmuma summa ir faktiski ir zemāko iesniegto priekšlikumu kopsummas, $1.5 miljonu, samazinājums pēc sarunām ar salīgto būvuzņēmēju. Būvkomiteja salīgusi Sano Rubin firmu no Albanijas “general contractor” un “construction manager” pienākumiem, ar līgumā garantētu maksimālo kopsummu.  Šī firma darbojusies jau 98 gadus un viņiem ir pieredze lielāku sabiedrisku ēku būvēšanā. Būvkomiteja cītīgi sadarbojas ar Sano Rubin centienos atrast iespējas vēl samazināt izdevumus, bet nekompromitējot gala rezultātu. Ja būs iespēja izdevumus vēl samazināt, tad ietaupījumi būs draudzei par labu.

            Projekta finanču plāns paredz izmantot līdz šim savāktos aptuveni $440,000 ziedojumus, Klīvlandes kredītsabiedrības 15 gadu $400,00 hipotēku un minētos $543,000 no draudzes interniem fondiem.

            Turpinām aicināt ziedojumus gan ik mēneša maksājumos, gan vienreizējos ziedojumos un novēlējumos. Ziedojumus meklē ne tikai starp draudzes locekļiem, bet arī no plašākas sabiedrības, ieskaitot Nometnes atbalstītājus visā pasaulē. Ziedojumu pieteikuma lapas un cita informācija par ziedošanas iespējām atrodama www.nydraudze.org vai arī www.nometne.org.

            Valdes lēmums arī deva nepieciešamo „jā- vārdu”, lai spertu nākamos soļus. Līdz ar to, 11. un 12. septembrī notika Ēdamzāles tukšošanas talka. Jau piektdienas vakarā,  talcinieku pulks sāka strādāt Ēdamzālē izvācot absolūti visu inventāru.  Līdz svētdienas pēcpusdienai Ēdamzāle bija pilnīgi tukša - ne krēsla, ne galda, ne gultas, ne krāsns, nebija palikusi.  Sarīkojumu zāle bija pusē pilna ar virtuves inventāru.  1., 2. un  3. mitne ir pilnas ar biroja, Īkšķīšu, guļamistabu un zāles inventāru.  Pa virsu, tika izņemti un saglabāti logi, durvis, ventilatori, tualešu iekārta un citi būvmateriāli, kuri bija mazāk nekā 10 gadu veci, eventuālai lietošanai citām nometnes vajadzībām.

            Paldies Pēterim Israels par talkas organizēšanu; Maijai Jansonai un Janīnai Briģei par ēdināšanu; Andrim Vītiņam un Paulam Bergam par technikas sagādi kura tik viegli izcēla smagās krāsnis un saldētavas pa sienā izzāģētiem caurumiem.  Paldies talciniekiem Lijai Kurēnai, Alīdai Saliņai, Mārai Zālītei, Dainai Vītiņai, Kurtam Vītiņam, Aleksim Rācenim, Andrejam Saliņam, Paulam Pilmanim, Kārlim Kopānam, Ērikam Zālītem, Kristapam Kancānam, Michael Israels, Vinetai Zālītei, Mārtiņam Zālītem, Uldim Silgailim un Janekam Sarķim.

            Kad 18. un 19. septembrī nometnē notika LELBĀL Austrumu apgabala sapulce, svētdienas rīta dievkalpojums notika uz Ēdamzāles lieveņa. Prāv. Sniedze sirsnīgiem vārdiem “atvadījās” no Ēdamzāles, pateicoties par daudzajiem gadiem, ko tā kalpojusi.

            Pēc Ēdamzāles iztukšošanas notika azbesta mazināšana no grīdas flīzēm un logu drīvējuma, un attiecīgās gaisa analīzes. 23. septembrī saņemta nojaukšanas atļauja. Kad lasīsit šo, Ēdamzāles vairs nebūs. Nojaukšanas darbs sākās 27. septembrī un to pabeidza 29. septembrī.

            Ņujorkas štata Vides aizsardzības nozares (DEC) apstiprinājums saņemts un vistuvākajā laikā tas arī sagaidāms no Veselības departmenta (DOH). Kad tas būs saņemts, varam sagaidīt, ka Hunter pilsēta piešķirs būvatļauju, jo viņiem itin visi citi vajadzīgie dokumenti ir jau rokā.

            Līdz ar to sāksies jauna nodaļa draudzes lauku īpašuma vēsturē.

 

K. Putene

            

Farewell Edamzale - 10/17/10

 

            The time for a new Edamzale is approaching quickly. At its September meeting the church board authorized the Construction Committee to sign contracts with contractors for a total sum of $1,380,000 for the Edamzale project.

            This confirmed the church’s belief that this project must be continued, despite the fact that bids came in higher than was expected. The approved price actually reflects a reduction in cost negotiated by the Construction Committee from the original bid prices, which would have put total project costs over $1.5 million .  The Committee chose to reject the bids and negotiate with the firm of Sano Rubin Construction Services of Albany to serve as Construction Manager, with a ”Guaranteed Maximum Price.”   Both the change of contract form and some minor design modifications of the project have brought the price down to where it is about 15% over the original budget approved in early 2010.

            Sano Rubin is a large company that has been in business for 98 years.  Their experience includes all types of projects.   The Construction Committee is continuing to work actively with Sano Rubin to find ways to reduce costs.  Under the contract, any savings achieved will be for the Church’s benefit.

            The financing plan includes applying the approximately $440,000 donated so far, a $400,000 mortgage from the Latvian Cleveland Credit Union for 15 years, and borrowing $543,000 internally from various church funds, except the Nakotnes fonds.

            Donations are being actively sought, both on a monthly recurring basis, and by one-time outright gifts and bequests.  Funds are being sought not only from the Church community but from the worldwide community of Nometne participants. Donation forms and information may be found at www.nydraudze.org and also at www.nometne.org.

            A talka to empty the Ēdamzāle of inventory was organized for September 11th and 12th. Most of the kitchen inventory is being stored in the Sarīkojumu zāle, while office furniture and supplies, beds, tables, and benches are in 1st – 3rd mītne. In addition, considerable effort was mede to salvage windows, doors, fans, bathroom fixtures, and anything newer than 10 years old with the intention that it could be reused in the future.

            A special thanks to Pēteris Israels for organizing the talka; to Maija Jansons and Janīna Briģis for serving meals; to Andris Vītiņš and Paul Berg for providing the equipment to easily lift and move kitchen stoves and freezers through holes in the walls.  Thanks to Lija Kurēns, Alīda Saliņš, Māra Zālīte, Daina Vītiņš, Kurts Vītiņš, Aleksis Rācenis, Andrejs Saliņš, Pauls Pilmanis, Kārlis Kopāns, Ēriks Zālīte,  Uldis Silgailis, Kristaps Kancāns, Michael Israels, Vineta Zālīte, Martins Zalite and Janeks Sarķis.

            During the LELBĀL East coast meeting on September 18th and 19th, pastor Sniedze said a heartfelt „thanks and goodbye” to the Ēdamzāle.

            Asbestos abatement was also completed and required air samples taken. The demolition permit was received on September 23rd. When  you will be reading this, the Ēdamzāle will already be history. Demolition began on September 27th and was completed on the 29th.

            The DEP has issued its approval. The DOH is expected imminently, and the Town of Hunter Building Department has everything else it needs to issue a building permit.

            With that a new chapter in the history of Nometne will begin.

K. Putenis

 

Tuvojamies būvdarbu sākumam (9/14/10)

Šovasar Ēdamzāles būvkomiteja centusies nobeigt priekšdarbu fāzi. Jūlijā 12 būvuzņēmējiem, kas bija izteikuši interesi par projektu, izsūtīja plānus ar aicinājumu iesniegt projekta tāmi. Vēl 13. būvuzņēmējs pats pieteicās. Termiņš tāmju iesniegšanai bija līdz pusdienas laikam ceturtdien, 26. augustā.  

 

Bez būvuzņēmēja izraudzīšanas, komiteja strādājusi pie vairākiem citiem projekta virzieniem.

 

Atļaujas

Visus būvplānus iesniedza Keith Griffin, Hunter pilsētas „Building Inspector”. Viņš ir sācis caurskatīt plānus, bet ir ziņojis, ka neizsniegs būvatļauju (building permit) līdz kamēr nav saņemtas atļaujas no Ņujorkas štata Vides aizsardzības nozares (DEC) un Veselības departmenta (DOH).

 

DEC pārstāvis izstaigāja Ēdamzāles apkārtni ar M. Zālīti un Peter Romano no Chazen firmas (galvenie inženieri), un licies apmierināts ar pastāvošo sistēmu, bet vēl gaidām rakstisku apstiprinājumu.

 

DOH arī saņēmis visus būvplānus caurskatīšanai. Viņu caurskate ir divās fāzēs. Pirmajā inženieri pārliecinājas, ka ūdens piegādes un kanalizācijas (septic) sistēmas ir pietiekamas. Tālākā caurskatē izvērtē vai virtuves un mazmājiņu plāni atbilst likuma prasībām. Gaidam DOH komentus un jautājumus.

 

Uguns dzēšanas plāns un īstenošana

Likums pieprasījis, ka šādai ēkai nepieciešama iebūvēta uguns dzēšanas sistēma (sprinkler system). Saņemtas trīs aplēses šādai sistēmai, kas ieskaita pumpi, kontrolētāju un uzglabāšanas tankus. Visas trīs aplēses bija ap $150,000. Pastāv iespēja pirkt lietotu pumpi no bezpeļņas organizācijas Brewster Ņujorkā, kas ļautu realizēt apmēram $50,000 ietaupījumu. Būvkomiteja turpina šo iespēju pētīt.

 

Azbests

Hunter pilsētas inspektors pieprasīja bīstamu materiālu pārbaudi (hazardous material survey) pirms būvatļaujas izsniegšanas. Inspekcija atklājusi, ka grīdas flīzēs saimnieču guļamistabās, birojā un vecajā birojā un logu drīvējumā ir nedaudz azbesta. Tas ir atsevišķi jāizņem pirms pārējo ēku var nojaukt. Viszemākā saņemtā tāme šim darbam bija par $11,750. Pirms darbu sāk, Ņujorkas štats pieprasa 10 dienu brīdinājuma laiku. Vistuvākajās dienās parakstīs kontraktu šim darbam un iesniegs 10 dienu brīdinājumu.  Te ir svarīgi piebilst, ka azbesta šķiedras grīdas flīzēs un drīvējumā ir iekausētas un nekādā veidā nerada veselības apdraudējumus.  Tikai to izplēšot ir jābūt uzmanīgiem un tapēc ir nepieciešams sevišķs štata licensēts uzņemējs šim darbam.

 

Budžets

Kā draudzes pilnsapulce pieņēma, projekta budžets ir ne vairāk $1,200,000.  Tas ieskaita: priekšdarbus (architekts, mērnieks, atļaujas, utml), nojaukšanu, azbesta mazināšanu, gaisa kvalitātes mērījumus, “bonding”, uguns dzēšanas sistēmu, būvprojekta pārzini/ vadītāju (construction manager), būvprojekta celtniecības maksu galvenajam kontraktoram (ieskaitot administratīvas maksas).

 

Tālāk ejamais ceļš

Diemžēl, saņemtie būvuzņēmēju piedāvājumi pārsniedza budžetu par nepieņemamu summu.  

 

Tikai 3 uzņēmeji iesniedza piedāvājumus (no oriģināliem 13 aicinātiem, 5 bija solījuši). Zemākais piedāvājums pārsniedza $880,000 celtniecības budžetu par 40%.  

 

Saņemot piedāvājumus, ēdamzāles komiteja pārsprieda ejamo ceļu un nolēma sazināties ar visiem uzņēmējiem.

 

Runājot ar tiem, kuri neiesniedza piedāvājumus, caurejošais pavediens bija, ka viņi bija izvēlējušies savus spēkus veltīt citur.  Censdamies radīt lielu vispusību, aicināto saraksts bijis pārāk garš.  Uzņēmējiem nepatīk piedāvāt ja ir tik daudz sacensoņu.

 

Šo sarunu pozitīvais rezultāts bija, ka uzņēmēji, kuri iesniedza piedāvājumus (Rondak un Meyers) saprot mūsu budžeta ierobežojumus un ir nākuši ar ieteikumiem, kā samazināt izdevumus tomēr nekompromitējot gala rezultātu.  Pirmā caurskatienā jau identificēja ap $200,000 iespējamus ietaupijumus. Komitejas locekļi ir cerīgi, ka iedziļinoties projektā atradīs papildus ietaupijumus.
Komiteja arī apsver dažus darbus nobeigt ar talcinieku spēkiem.  Mērķis ir samazināt izdevumus līdz budžeta robežām.  9. septembra valdes sēdē komiteja ziņos galīgo rezultātu, bet pēc 28. augusta darba sēdes, darbinieki ir cerīgi, ka varēs ieturēt oriģinālā budžeta robežas.  Komiteja atkal tiksies 1.  un 7. septembrī.

 

Būvprojekta vadītājs/ draudzes pārstāvis

Būvkomitēja meklē projekta pārzini (Owner’s representative), kas var būt klāt vairākas reizes nedēļā un pārliecināties, ka projekts tiek būvēts saskaņā ar plāniem, tā aizstāvot draudzes intereses.

 

Kalendārs

Pieņemot, ka valde apstiprinās iecerēto virzienu 9. septembra sēdē, paredz 11. un 12. noturēt talku, lai izvāktu inventāru no Ēdamzāles; 20. - 23. septembrī kontraktors izvaktu azbesta grīdas flīzes un ķitētos logus; 24. un 25. septembrī Town of Hunter ugunsdzēsēji tentatīvi noturēs apmācības un nodedzinās veco ēku; 26 - 29. septembrī novāks visas atliekas un ne vēlāk kā 1. oktobrī nodos darbu celtniekiem.  Pieturoties pie šī kalendāra, jaunā Ēdamzāle būs gatava 2011. Jāņos. --Līgo!

 

Pēc ceturtdienas drūmām ziņām, komitejas locekļi ir ļoti optimistiski, ka varēs tomēr darbu paveikt budžeta robežās.

A. Ziediņa un M. Zālītes informāciju apkopojusi K. Putene

 

 

Nearing the Beginning of Construction (9/14/10)

 

This summer the Edamzale Construction Committee has been working to complete the pre-construction phase of the project. In July, the original list of bidders had 12 contractors who had expressed interest and were invited to bid on the project.  A 13th was added upon request of the general contractor. The bid due date was extended to Thursday August 26th, 2010 at noon. 

 

Aside from ensuring the construction documents were prepared for bid and beginning the bid process, the committee worked on several related aspects of the project.

 

Permits/Approvals

 

A full set of plans was submitted Keith Griffin, the Town of Hunter Building Inspector.  He has started his review but indicated that a building permit would not be issued until we had approvals from the DEC and DOH.

 

The DEC walked through the site with Martin and Peter Romano from Chazen and appeared to be satisfied that the existing system is sufficient but we need something in writing from them and have not yet received a sign off.

 

A full set of plans was sent to the DOH for review and approval.  The review involves two phases.  The first phase the engineers review the septic system and water source and determine if it is adequate.  Once complete, a second review determines if all the specifications for the kitchen and bathrooms are up to code.  We are awaiting comments and questions from their review.

 

Fire Sprinkling Design/Build

 

Three quotes were received for the Fire Sprinkling system with the associated fire pump, controller, and storage tanks and all three came in around $150,000. However, a non-profit in Brewster, NY has agreed to sell us their used pump that will be decommissioned when a new building and pump come on line in the spring.  We anticipate this savings to be at least $50,000 and are actively pursuing this route with one of the contractors.

 

Asbestos abatement contractor

 

The building inspector for The Town of Hunter required a Hazardous Material Survey to be completed on the Edamzale prior to issuing a building permit.  An environmental expert completed their inspection and testing and determined that asbestos is present in the floor tile in the kitchen staff bedrooms, the office, and the old office, and small amounts in window glazing (caulking).  This has to be removed prior to demolition.  The lowest bid we received for this was $11,750. Prior to the abatement, a 10 day notification period is required to the State of NY.  We are signing a contract for the abatement imminently and giving the ten days notice. A brief reminder that asbestos in building materials is dangerous only when it is disturbed, as during demolition. Thus the need to hire a state licensed professional for this portion of the work.

 

 

Budget

 

As per the resolution of the General Meeting, our approved budget no more than $1,200,000 including: soft Costs, demolition/remediation/air monitoring, bonding, fire sprinkling,  construction manager, and construction costs to General Contractor (w/admin & overhead).

 

Next steps

 

Unfortunately, the bids received on August 26th exceeded the budgeted total by an unacceptable amount.

 

Of the original 13 contractors only 3 submitted bids. The lowest one exceeded the projected $880,000 by 40%.

 

Upon receiving the bids, the committee decided to contact all of the c ontractors.

 

In discussion with the contractors who did not submit bids, the general feeling was that most simply chose to focus their efforts on other projects. In an effort to obtain as wide a scope of bids as possible, it seems the list of contractors was too long. They chose not to bid in a field of that many competitors.

 

On a positive note, conversations with two of the contractors who did submit bids (Rondak and Meyers), was that they understood our budgetary constraints and were able to identify about $200,000 that could be cut from the project without compromising the final result. The consturction committee is optimistic that as they look into the bids further, they will be able to find other areas of possible savings.

 

The Construction Committee is also considering completing some aspects of the project with volunteers. The goal is to reduce the total construction costs to within the approved budget. The committee will report to the church board on September 9th, bet after their meeting on August 28th, the committee is optimistic that the project can be completed within budget. They will meet again on September 1st and 7th.

 

Construction Manager/Owner’s representative

 

We are actively looking for someone who can be on site on several times per week to verify that the Contractor is performing the work to the specifications.

 

Schedule

 

Assuming the church board will approve the proposed plan on Sept. 9, a „salvaging talka” will be planned for Sept. 11 and 12; asbestos abatement could take place Sept. 20-23; tentative plans for the Town of Hunter Fire Department to hold a training session Sept. 24 and 25 with a plan to burn the old building; any remaining demolition and site clearing would take place Sept. 26-29, so that a clean site can be delivered to the General Contractor by Oct.1. If this schedule can be followed, the new Edamzale can be completed in time for Jāņi 2011. Līgo!

 

Information provided by A. Ziediņš and M. Zālīte, compiled by K. Putene.

 

 


 


Ēdamzales projekts 7/30/10

(Ēdamzales projekts 7/14/10, Ēdamzales projekts 1/12/09 - archīvā

1. stāva plāns     2. stāva plāns    Ārpuses plāns
 
Ēdamzāles projekts virzās uz priekšu
Kopš pavasara Ēdamzāles projekta būvkomiteja ir cītīgi strādājusi, lai priekšdarbi virzītos tālāk un, lai nospraustais mērķis- sākt būvdarbus pēc mazāk kā gada būtu sasniedzams. Alberts Ziediņš, komitejas priekšgalā, ar Ivaru Bērziņu, Aleksi Israelu, Michael Israels, Ervīnu Kurēnu, Herbertu Lediņu, Miķeli Rīsbergu un Martiņu Zālīti ir veikuši darbu virkni, kas prasījuši neatlaidīgu apņēmību. Vasaras mēnešos būvkomiteja:

 • pieprasījusi un saņēmusi darba priekšlikumus un tāmes no mērniekiem, inženieriem un architektiem
 • izvērtējuši saņemtos priekšlikumus un tāmes, intervējuši kandidātus un salīguši mērnieku, inženieru un architektu
 • mērnieks jau veicis attiecīgās apkārtnes uzmērīšanu
 • inženiers izvērtējis konceptplāna (tā kuru rādīja draudzes pilnsapulcē 2009. g. feb.) atbilstību attiecīgiem likumiem (building code review)
 • vides plāns top un paredzēts to nodot oktobra vidū
 • architekts sācis pārvērst konceptplānu reālā ēkas plānā.

Līdztekus būvkomitejas darbam, Līdzekļu vākšanas grupa, ar Michael Israels kā administratoru un Māru Ast, Ivaru Bērziņu, Rūdi Bērziņu, Māris Jurēvicu, Indru Kļaviņu, Elissu Milleri, Kristīnu Puteni, Andru Racibarskas, Lari Saliņu un Mārtiņu Zālīti, nodarbojusies ar plāniem kā iegūt atlikušos nepieciešamos līdzekļus. Kā jau ziņots pavasarī, radies nodoms mazliet paplašināt šo līdzekļu vākšanas mērķi uz Nometnes kapitālfonda kampaņu ar domu, ka nakotnē Nometnei būs vēl citas vērā ņemamas kapitālvajadzības, par kurām būtu labi sākt jau domāt tagad, bet ar skaidru saprašanu, ka šīs kampaņas pirmais mērķis ir jauna ēdamzale. Rezultātā, pa vasaru dibināja Katskiļu nometnes nākotnes nodrošināšanas fondu (KN3), par kuru jūlijā vairākkārt informēja ļaudis, kas bija ieradušies Nometnē vai nu atvedot bērnus uz nometni, vai piedaloties Īkšķīšos. Varat lasīt par KN3 pamatojumu atsevišķi draudzes mājas lapā. Fonda attīstīšana vēl prasīs intensīvas pūles un grupa ar atvērtām rokām pieņem katru palīgu.

Kad jūs šo lasīsit, Ēdamzāles virziena grupa būs jau sanākusi, lai tiktos ar architektu un būvkomiteju, lai sīkāk uzzinātu par šovasar veikto darbu un tālāk ejamo ceļu. Par to rakstīsim nākamajās Draudzes ziņās.

Jautājumus par jaunās Ēdamzāles būvprojektu atbildēs Alberts Ziediņš tel: 203-910-6199, epasts: alziedins@yahoo.com. Piedāvājumus palīdzēt ar līdzekļu vākšanu un jautājumus par KN3 un līdzekļu vākšanu pieņem Michael Israels, tel: 212-579-8400, epasts: michaelisraels@att.net . Sīkāka informācija par projektu un veidiem kā ziedot Katskiļu nometnes nākotnes nodrošināšanas fondam arī atrodama draudzes mājas lapā: www.nydraudze.org.

2009. g. 12. oktobrī

---------------------------------------------

Edamzale project progresses
The summer has been busy for the Construction Committee working on the preliminary task necessary for achieving the goal of beginning construction on the new Edamzale next fall, which is in less than a year. The Construction Committee, headed up by Alberts Ziedins and including Ivars Berzins, Aleks Israels, Michael Israels, Ervins Kurens, Herberts Lediņš, Mikelis Risbergs, Martins Zalite, have completed a number of critical steps that have required diligence and perseverance. Since last spring:

 • they have requested and received proposals from surveyors, engineers and architects
 • they have reviewed proposals, interviewed candidates and hired surveyors, engineers and architects
 • the survey has been completed
 • engineers have completed a building code review of concept plan
 • site plan preparation is in process and on-target for October submission
 • architect beginning work on turning concept into building plans.

During the same time, the Fundraising Working Group has continued planning various ways to raise the additional funds necessary to complete this project. The Fundraising Group is led by  Michael Israels and includes Mara Ast, Ivars Berzins, Rudis Berzins, Maris Jurevics, Indra Klavina, Elissa Millers, Kristina Putenis, Andra Racibarskas, Laris Salins, Martins Zalite. In the spring this group came to the realization that the fundraising goal for Edamzale should be expanded to raise funds that will be used to meet the long-term capital project needs of the camp, including buildings, facilities and infrastructure.  The initial priority is a new Edamzale. The Catskills Camp Capital Campaign (C4 or Katskiļu nometnes nākotnes nodrošināšanas fonds or KN3) was launched in the summer with several introductory presentations at  Nometne. The Fundraising Working Group welcomes any and all volunteers in the fundraising process.

As this goes to press, the Edamzale Steering Committee will have met with the Construction Committee and the architect. They will review the selection of professionals and results of a code-compliance of the concept plan and a presentation of the floor plan and building layout, to discuss further steps in the approval process and the project schedule, and to discuss fundraising goals and a financial plan.

Questions about the construction of the new Edamzale will be answered by Alberts Ziedins at tel: 203-910-6199, email: alziedins@yahoo.com.  Volunteers for the Fundraising Group can contact Michael Israels at tel: 212-579-8400, email: michaelisraels@att.net, who will also answer any questions regarding fundraising.

Additional information about the Edamzale project and pledge information for the Catskills Camp Capital Campaign can be found on the website: nydraudze.org.

October 12, 2009


Ēdamzāles projekts 2/8/09
skatīt šeit ... /PDF fails /
 
Ēdamzales projekta apraksts 9/14/08 (II. versija)
skatīt šeit ... /PDF fails /
 
Ēdamzales domu izmaiņa 9/18/08
skatīt šeit ... /PDF fails /
 
Ēdamzales aptauja / komenti
skatīt šeit ... /PDF fails /
 
Ēdamzāles projekts 12/7/08
 
 
ĒDAMZĀLES NĀKOTNE 2
 
Ēdamzāles virziena grupa (ĒVG) atkal tikās decembra vidū, svētku steigas dēļ, drusku samazinātā skaitā. Tā pārrunāja vairākus tematus, kas daļēji saistījās ar draudzes gaidāmo pilnsapulci februārī. Viens grupas mērķis ir līdz pilnsapulcei izstrādāt visjaunāko plānu pietiekami tālu, lai no tā var rast projekta izbūves aplēsi, kas ir precīza līdz +/- 10%. Ir jau uzņemts kontakts ar vairākām architektu firmām, kas eventuāli varētu izstrādāt projekta detaļas. Sadarbībā ar architektu jāpārliecinājas, ka projekts atbilst visiem attiecīgiem likumiem, piemēram vides, būvniecības un veselības likumiem. Arī paredzēts konsultēties ar profesionālu iestāžu virtuvju plānotāju. Pirms pilnsapulces centīsies draudzes locekļus iepazīstināt ar projektu janvāra novadu informācijas sapulcēs, kurās paskaidrotu kā pašreizējais projekts radies, kuras prasības tas apmierina, kuras ne un kas ir bijis domu gājiens un lēmumi šai gaitā. Financiālās aplēses cer pasniegt draudzes locekļiem pilnsapulcē, vai pēc iespējas arī agrāk, ja tās būs pieejamas.
 
Blakus jautājums, kas ir tik pat svarīgs, ir visa projekta financēšana. Kā agrāk minēts, līdz šim saziedoti $400,000. Jātic, ka projekts tomēr izmaksās vairāk. Daži ĒVG dalībnieki pieteikušies tālāk izpētīt dažādus papildus financēšanas avotus, pat ja vēl nezinām projekta izmaksas.
 
ĒVG tiksies atkal janvāri, lai turpinātu sagatavoties gan informācijas sapulcēm, gan draudzes pilnsapulcei un sniegtu maksimāli pilnīgu un precīzu informāciju draudzes locekļiem.

THE EDAMZALE’S FUTURE 2
 
The Ēdamzāle Steering Committee met again in mid-December and discussed several issues, some related to the self-imposed goal of preparing materials for the congregation’s general meeting in February. One goal was to bring the current plan to a level of development that would allow for cost estimates accurate to +/- 10%. Initial contact has been made with a few architects who might prepare construction documents and assess compliance with all applicable codes. Informational meetings are planned at various locations in January in order to provide congregants an opportunity to familiarize themselves with the current plan and the decision making involved when arriving at the plan.
 
A parallel and equally important issue discussed at December’s meeting is the financing of the project. As previously noted, $400,000 have been donated to date. It seems reasonable to think the project will cost more. A few ĒSC members have volunteered to investigate other sources of funding, even if we don’t have final cost estimates at this time.
 
The Steering Committee will meet again in January to continue to prepare for the informationa. meetings and the general meeting, so that the information available is as accurate and complete as possible.
 
Kristīna Putene
4 Riga Lane, Melville, NY 11747-3406, ASV

Logo 631-253-3943
Logo 631-253-3946
Logo kanceleja@nydraudze.org