Adreses Valde

ŅUJORKAS  LATVIEŠU  EV. LUT.
DRAUDZES DARBINIEKU  ADREŠU  SARAKSTS 2014. GADAM

LATVIAN  EVANGELICAL  LUTHERAN  CHURCH  OF  NEW  YORK
4  RIGA  LANE
MELVILLE  NY  11747-3406
631-253-3943
kanceleja@nydraudze.org
www.nydraudze.org 


ŅUJORKAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES
2014. GADA DARBINIEKU ADREŠU SARAKSTS

skatīt >>> Word doc
MĀCĪTĀJI


Laris SALIŅŠ

35 Beaumont Dr,  Melville  NY 11747-3415

lsalins@nydraudze.org

631-643-5297

516-509-2224

Juris SAIVARS

525-27 Riverdale Ave – 6S, Yonkers NY 10705-3588

jsaivars@nydraudze.org

914-423-0524

917-509-3464

Indriķis KAŅEPS
Diakons

76 Struble Rd,  Sandyston  NJ  07826-5007

ikaneps@nydraudze.org

973-948-6846

Austrumu apgabala garīgā vadītāja

Prāv. Anita Vārsberga-Pāža

PO Box 297, 412 Main St, Meyersville MD 21773-0297

macavp@yahoo.com

301-293-2052


DRAUDZES VALDE - 2014. GADĀ


Andrejs LAZDA
Draudzes priekšnieks

PO Box 2420, New York

NY 10185-2420

andrejslazda@gmail.com

646-228-1184

 

Raimonds BAUMANIS
Priekšnieka  vietnieks

1 Cloverleaf Farm N, Sherman 

CT 06784-1127

Raimond.Baumans@anteagroup.com

860-354-2903

Marģers PINNIS
Sekretārs

148 New Broadway, Sleepy Hollow

NY 10591-1707

pinnis@banet.net

914-631-5725

Gints GULBIS

123 Springbrook Trail,

Sparta NJ 07871-2219

gints611@yahoo.com

973-342-0723

Ināra JANSONE

Nometnes Koordinatore

1 Hillside Dr B203, Mt.Arlington

NJ  07856

ijansons@yahoo.com

973-722-2027

Māris JURĒVICS

293 8th St, Brooklyn

NY  11215-3313

mmmmaris@yahoo.com

347-529-4839

Linda RENCE

 

29 Westfield Dr, Centerport

NY 11721-1546

beidzot@vzw.blackberry.net

 

631-754-2325

Miķelis RĪSBERGS
Nekustamo īpašumu referents

89 W Bayberry Rd, Islip NY 11751-4912

mikerisbergs@yahoo.com

631-224-4641

Andris TRAUTMANIS

103 Rose St, Freeport

NY 11520-4339

andris.o.trautmanis@gmail.com

516-960-8528


 


NOVADU PĀRSTĀVJI DRAUDZES VALDĒ

Andris TRAUTMANIS,
Iekšpilsētas novada vecākais

Jānis Riekstiņš,
Longailendas novada vecākais

Ingrīda JANSONE,
Ņudžersijas novada vecākā

Kārlis Zamurs,
Ziemeļu novada vecākais
VALDES FONDI UN KOMITEJAS

Revizijas komisija:   Gita Berg, priekšsēde            Dagnija Spuntele-Lapiņa               Inga Stots McKay

Draudzes finanču komiteja:  Andrejs Lazda, priekšsēdis    Vilmārs Beiniķis    Ingrīda Jansons                     Miķelis Rīsbergs        Māris Jurēvics

Palīdzības fonds:    Māra Ziediņa, priekšniece   Dagnija Spuntele-Lapiņa, kasiere   Ilze Buls
Aina Ozola      Novadu pārstāvji

Uzticības fonds:  Marģers Pinnis, priekšsēdis     Vilmārs Beiniķis, kasieris

Apdrošināšanas komiteja:    Ingrīda Jansons, priekšsēde
 Vilmārs Beiniķis        Rūdolfs Bērziņš           Kārlis Zamurs

Jaunatnes audzināšanas fonds:  māc. Laris Saliņš, priekšsēdis         māc. Juris Saivars      Andris Trautmanis

Garīgās aprūpes komiteja:   Novadu pārstāvji

Pastorālo attiecību komiteja: Andrejs Lazda, priekšsēdis   māc. Laris Saliņš                                                  māc. Juris Saivars            Novadu pārstāvji

Tagadējo locekļu iesaistīšanas komiteja: Andrejs Lazda        māc. Juris Saivars            Jānis Riekstiņš         Kārlis Zamurs

Jauno locekļu iesaistīšanas komiteja: Raimonds Baumanis      Ināra Jansone       Gints Gulbis                   Dagnija Spuntele-Lapiņa        Andrejs Lazda        Marģers Pinnis      māc. Laris Saliņš          

Nometnes Zariņa zāles komiteja:  Raimonds Baumanis    Māris Jurēvics    Andrejs Lazda       Marģers Pinnis    Linda Rence      Mārtiņš Zālīte      

Nākotnes fonda ieguldīšanas komiteja:   Ēriks Priede, priekšsēdis     Māris Jurēvics     Andrejs Lazda
Kārlis Zamurs

Ilgtermiņa stratēģiskā plānošanas darba grupa: Raimonds Baumanis, priekšsēdis     Māris Jurēvics   
Magnuss Kļaviņš      Andrejs Lazda   

Draudzes mājaslapa:  Gints Gulbis    Marģers Pinnis    māc. Laris Saliņš

Richarda Zariņa fonds & arhīvs:    Raimonds Baumanis, priekšsēdis
Gunta Semba         Māra Ziediņa

Inventāra pārzine:  Ināra Jansone

Padomnieks:     Kārlis E. Zamurs, legālais padomnieks

Piezīme: Visās komitejās kā ex. officio locekļi piedalās draudzes mācītāji un draudzes priekšnieks. 

DRAUDZES  KANCELEJA

Latvian Evangelical Lutheran Church of NY
4 Riga Lane,  Melville  NY 11747-3406
631-253-3943   fax  631-253-3946
www.nydraudze.org  kanceleja@nydraudze.orgKancelejas runas stundas:  trešdienās plkst. 12 dienā – 6 vakarā. Citās reizēs atstāt ziņu, atzvanīs pēc pirmās iespējas.
Vilmārs  Beiniķisadministrātors/kasieriNOVADU KOMITEJAS


IEKŠPILSĒTAS  NOVADA  KOMITEJA

 Andris Trautmanis, novada vecākais


Locekļi: Māra Dajevska, Vija Doks, Māris Jurēvics, Andis Kancāns, Anna Lazda, Māra Lazda


LONGAILENDAS  NOVADA  KOMITEJA

Jānis M. Riekstiņš, novada vecākais


Vilmārs Beiniķis, kasieris


Ģirts Kundziņš, gleznu pārzinis


Ivars Bērziņš, mantzinis


Locekļi: Māris Lapiņš, Don Morton, Miķelis Rīsbergs, Indulis Šulcs


ŅUDŽERSIJAS  NOVADA  KOMITEJA

Ingrīda Jansons, novada vecākais

Mārtiņš Roze, vecākā vietn., kasieris

Juris Bļodnieks, sekretārs

Arvīds Bļodnieks, arhivārs

Locekļi: Ausma Briedis, Ingrīda Jansone, Alvis Eikstrems, Maija Laiviņa, Daina Lazdiņa, Linda Zālīte

Īpašuma komiteja:      Juris Bļodnieks, priekšsēdis

Imants Liepiņš, priekšsēža vietn.

Mārtiņš Roze,  kasieris 

Arvīds Bļodnieks, līdzekļu vākšanas pārzinis

Komitejas locekļi: Roberts Batarags, Rūdolfs Bērziņš, Gvido Teteris, Mārtiņš Zālīte

 

ZIEMEĻU  NOVADA  KOMITEJA

Kārlis E. Zamurs, novada vecākais, novada talku koordinators.

Magnuss Kļaviņš,vecākā vietnieks, arhivārs

Jason Meilands, vecākā vietnieks

Ilze Buls, sekretāre

Diak. Indriķis Kaņeps, sekretāres vietnieks

Gunārs Ziediņš, kasieris

Marģers Pinnis, preses sekr., spec. uzdev., izpilītājs

David Vega, kasiera vietnieks

Arnis Jurēvics, apsild.,elektr.,skaņu sistēmas pārzinis

Andris Padegs, inventāra pārzinis

Locekļi: Pēteris Addison, Pēteris Aivars, Ēriks Priede, Aleksandrs Rozēns, Valdis Strautmanis, Ferlands Krūmiņš, goda loceklisDĀMU KOMITEJAS

LONGAILENDAS  NOVADA  DĀMU  KOMITEJA

Ilze Beiniķe, priekšniece
Kristīna Budkēviča
priekšn. vietn.
Brigita Klauss, grām. galda pārzine un sekr.vietn.
Ingrīda Lediņa,  saimniecības vad., mantzine

Agate Willie, saimn. vad. vietniece

Ilze Pelkaus, priekšn. vietn.
Zaiga Candela, sekretāre

Jāna Budkēviča,  kasiere
Nora Teikmane Saliņa, altāŗa ziedu pārzine

Locekles:

Vija Bērziņa    Olga Bužermane
Biruta Vasere Māra Vilciņa

Inta Kraft
Milda Vītola

Vera Siliņa

ŅUDŽERSIJAS  NOVADA  DĀMU  KOMITEJA

Daina Lazdiņa,  priekšnieceInta Bārs
Inese Kaņeps
Aina Ozola

Ausma Briede
Tija Krūmiņa
Ilga Zālītis

Sigrīda Dzene

Maija Laiviņa

Māra Zālītis

Gunta Ģiga

Kristine Liepiņa

ZIEMEĻU  NOVADA  DĀMU  KOMITEJA

Baiba Kļaviņa, priekšniece

Māra Laķe, kasiere

Ināra Spalviņa,  kasieres vietniece

Locekles:
Jolanta Kaņepa
Gunta Semba

Ilze Buls

Indra Klaviņa

Irma Zālīte

Marija Čače
Ārija Restberga
Māra Ziediņa

Inita Graudiņa Cordazzo
Inga Saivare

Altāra Ģilde:
Marija Čače

Ārija Restberga
Ludmila Yamrone 

Gunta Aldzere

Jolanta Kaņepa
Inga Saivare
Irma Zālīte

Ilze Buls
Baiba Kļaviņa
Gunta Semba

Inita Graudiņa Cordazzo

Māra Laķe

Ināra Spalviņa
LAUKU  ĪPAŠUMU  KOMITEJA

Ervīns Kurēns,  priekšsēdis
Juris Bļodnieks, sekretārs
Kārlis Kopāns,  ūdensvadu pārzinis
Mārtiņš Zālīte, elektrības pārzinis
Ainis Nollendorfs, būvniecības pārzinis

Imants Liepiņš, priekšsēža vietn.
Daina Lediņa,  kasiere
Andris Vītiņš,  mechanisko darbu pārzinis
Kristaps Miemis, lauku darbu pārzinis

Locekļi:
Pēteris Aivars
Kārlis Miemis

Kārlis Alversons
Andrejs Millers

Jānis Bungs
Uldis Silgailis

Walter GoldschmidtsVASARAS  NOMETŅOŠANAS  PADOME

Inga Mieme Garbarino, priekšsēde

 

Dagnia Goldschmidts
Māra Ast

Māra Dajevska
Ruta Lediņa

Andra Pūre
Māra Rupnere

Laura Zamura

Ex officio locekļi: draudzes mācītāji, vasaras nometnes koordinatori. VASARAS  NOMETNES  KOORDINĀTORI

Anita Bataraga,  latviešu valodas nom., 1. periods
Ieva Alversone, latviešu valodas nom., 2. periods
Elissa Millers un Māra Dajevska, valodas nom.

Ieva Alversone, valodas īkšķīšu nom.
Māra Ast (A),  Valda Grīnberga (B), Linda Zālīte (C),
Inga Mieme-Garbarino (D) īkšķīšu nom.
Ingrīda Mieme, senču nometneDRAUDZES SKOLAS

BRONKSAS  PAMATSKOLA  (sestdienās pl. 9.15 - 1.45)
Telefons Jonkeru baznīcas telpās : 914-476-4787

Laura Padega Zamura, pārzine
Māra Ast
Solvita Moss
Kārlis Zamurs
māc. Laris Saliņš
Dāvids Grendze
Andra Pūre

Līga Balode
Inga Priede
Anna Ames, izpalīdze
Vecāku padomes kasiere:
  Lori Addison
Silvija Grendze
Māra Rupnere

 

 

BRUKLINAS  SKOLA  (sestdienās pl. 10:00 - 12:00)   Draudzes namā

Māris Jurēvics, pārzinis
Marita Lazdiņa, spēļu grupa
Vecāku padomes priekšsēde
Solvita Mitenberga

Ineta Roze, bērndārzs
kasiere
Ilona Vilciņa

LONGAILENDAS  PAMATSKOLA   (svētdienās pl. 9.15 - 1.30)

Zaiga Candela, pārzine
Aiga Mazzanobile
Vecāku padomes priekšsēde  Indra Avena
māc. Laris Saliņš

Indra Avena
Laila Vucāne
Dagnia Goldschmidts
kasiere Ruta Lediņa

ŅUDŽERSIJAS  PAMATSKOLA   (sestdienās, pl. 9.45 - 2.00)
Holy Cross Lutheran Church 639 Mountain Avenue, Springfield, NJ 07081.  

Skolas mājaslapa: www.njskola.orgIlze Kancāne,  Linda Zālīte, pārzines māc. Juris Saivars  Dace Cepurīte
Gunta Ģiga Sarmīte Leja-Grigalinoviča       Beāte Liepiņa Laila Liepiņa
Laila Medne Ērika Vitāle-Modak  Kristīna Putene Mārtiņš Putenis
Kristīna Rathode Jana Tetere Māra Zālīte
Vec. padomes priekšn. Gita Berg, vietn. Māra Ast,  sekr. Laila Caune,  kasiere Brigita Rumpētere


 BAZNĪCAS  MŪZIKA  UN  KOŖI

Baznīcas mūzika:

 

Dace Aperāne
Irēne Upeniece Jasuta
Marita Lazdiņa
Edgars Zālīte

Marta Blumberga
Ramona Kļaviņa
Marta Prāmniece

Inese Cēderbaums
Māris Kristapsons
Ingrida Steele

Zaiga Candela
Māra Laķe
Una Tone

Ņujorkas  latviešu  koris:
Andrejs Jansons, diriģents Sandra Gendrikova-Bayer, priekšnieceSKAUTI  UN  GAIDAS

Vad. Reinis Sīpols,  Rīgas 90. skautu vienības priekšnieks
Vad. Diāna Rudzīte-Simmons,  Zilā kalna 4. gaidu vienības priekšniece
Zenta Hayes un Ilze Kancāne,   vecāku padomes priekšsēdesKOPDARBĪBA

Ņujorkas Latviešu Organizāciju Padome: 
Draudzes pārstāvji: Jānis M. Riekstiņš, māc. Juris Saivars

ALA  Draudzes delegāti:
Vija Bērziņa, Ivars Bērziņš, Alvis Briģis 

Kreditsabiedrība:
Latvian Federal Credit Union, 4 Riga Lane, Melville NY 11747-3406
Andra Gribule - valdes priekšsēde, Brigita Klauss - kasiere BRĀĻU  KAPI

Latvian Memorial Park
Bloomer Road,  Elka Park  NY  12427
Latvian Memorial Park Cemetery Corp., PO Box 8, 82 Rota Rd, Elka Park  NY  12427
e-pasts:
info@latvianmemorialpark.org

518-589-5597

ROTA
Latviešu kaŗa invalidu apvienības mītne,  Elka Park  NY  12427 

518-589-9878DAUGAVAS VANAGU NAMS
115  West 183rd St,  Bronx  NY 10453
Imants Kalniņš,  Ņujorkas DV apvienības priekšnieks
kimants@aol.com
Marija Lidija Maher,  Ņujorkas vanadžu vadītāja718-933-8167

201-933-8234

973-783-9273

ESTONIAN HOUSE
243 East 34th St, New York, NY 10016

 

PRIEDAINE
1017 Highway 33 East,  Freehold  NJ 07728

908-462-5110

“LAIKS”
596 Middlesex Ave, Metuchen NJ 08840e-pasts:
LaiksDSR@aol.com 

Redakcija: 732-549-0445
fakss: 732-549-0466


 

4 Riga Lane, Melville, NY 11747-3406, ASV

Logo 631-253-3943
Logo 631-253-3946
Logo kanceleja@nydraudze.org