Ziedojumi
DRAUDZEI
 
Lūdzam šo formu izdrukāt un nosūtīt:
 
Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzei
4 Riga Lane
Melville, NY 11747
 
Uzvārds:
_________________________________________________
Vārds:
_________________________________________________
Adrese:
_________________________________________________
Pilsēta:
_________________________________________________
Pavalsts:
_________________________________________________
Pasta Kods:
_________________________________________________
Valsts:
_________________________________________________
Telefons:
_________________________________________________
E-pasts:
_________________________________________________
Ziedojuma summa $:
 
_________________________________________________
Norādījums ziedojumam:
 
_________________________________________________
 
Čeks vai naudas pārvedums:
(lūdzam rakstīt uz Latvian Ev. Luth. Church of NY vārda)
Kredītkarte (Pieņemam MasterCard un Visa)
 
Ja atķeksējāt kredītkartes maksājumu, lūdzu aizpildīt kredītkartes nummuru un notecēšanas datumu:
Nr.:
___________________________________________
Notecēšanas datums:
 
___________________________________________
 
Please charge the above amount to my credit card:
 
(Paraksts):        ______________________

Ņujorkas draudze jo sirsnīgi pateicas par Jūsu ziedojumu!
4 Riga Lane, Melville, NY 11747-3406, ASV

Logo 631-253-3943
Logo 631-253-3946
Logo kanceleja@nydraudze.org