Notikumu skati
Ņūdžersijas skolas saime (ar dažiem absolventiem un spēļu grupu)
2007. g. 14. aprīlī, Summit, NJ.
 
"Lasīsim un palīdzēsim"
 
Sestdien, 2007. gada 31. martā.
 
 
 
 
 
 
 
Notikums: Skolas izlaidums
Datums: 2006.g. 13. maijā
Apraksts: Ņūdžersijas skolas izlaidums 2006. g. 13. maijā
 
 
Notikums: Skolas izlaidums
Datums: 2006.g. 13. maijā
Apraksts: Ņūdžersijas skolas izlaidums 2006. g. 13. maijā
 
 
Notikums: Skolas izlaidums
Datums: 2006.g. 13. maijā
Apraksts: Ņūdžersijas skolas izlaidums 2006. g. 13. maijā
 
 
Notikums: Ģimenes diena 
Datums: 2006.g. 13. maijā
Apraksts: Ģimenes diena 2006. g. 13. maijā
 
 
Notikums: Jauniešu iesvētības
Datums: 2002.g. 24. martā
Apraksts: Jauniešu iesvētības 2002.g. 24. martā
 
 
Notikums: Jauniešu iesvētības
Datums: 2002.g. 24. martā
Apraksts: Jauniešu iesvētības 2002.g. 24. martā
 
 
Notikums: Ziemsvētku dievkalpojums Īstoranžā
Datums: 2001. g. 25. decembris
Apraksts:Jauniešu ansamblis Ziemsvētku dievkalpojumā Īstoranžā.
No kreisās: Dagnija Purmale, Kaira Kristberga, Ieva Jansone, Anna Jansone, Indra Purmale, Ērika Lagzdiņa, Kristīna Lagzdiņa. Pie klavierēm ansambļa vadītājs Andrejs Jansons.
Notikums: Ņūdžersijas skolas eglīte
Datums: 2001. g. decembris
Apraksts: Mazo klašu priekšnesums
 
 
Notikums: Ņūdžersijas skolas eglīte
Datums: 2001. g. decembris
Apraksts: Mazo klases iet Ziemsvētku rotaļā
 
 
Notikums: Ņūdžersijas skolas eglīte
Datums: 2001. g. decembris
Apraksts: Lielākā klase deklamē "Balts sniedziņš snieg uz skujiņām"
 
 
Notikums: Ņūdžersijas skolas eglīte
Datums: 2001. g. decembris
Apraksts: Bērni ar saņemtām dāvanām
 
 
Notikums: Latvijas Valsts Svētki Ņūdžersijā
Datums: 2001. g. 11. novembris
Apraksts: Dievkalpojuma apmeklētāji
 
 
Notikums: Latvijas Valsts Svētki Ņūdžersijā
Datums: 2001. g. 11. novembris
Apraksts: Pie karoga baznīcā
 
 
Skolnieki deklamē Annas Brigaderes Trīs Vārdi
Notikums: Latvijas Valsts Svētki Ņūdžersijā
Datums: 2001. g. 11. novembris
Apraksts: Skolnieki deklamē Annas Brigaderes "Trīs Vārdi"
 
 
Notikums: Latvijas Valsts Svētki Ņūdžersijā
Datums: 2001. g. 11. novembris
Apraksts: Karoga iznešana no baznīcas
 
 
Notikums: Latvijas Valsts Svētki Ņūdžersijā
Datums: 2001. g. 11. novembris
Apraksts: Labākie skolnieki Ņūdžersijas skolas mērogā ALAs izglītības pārbaudījumos:
No kr. Imanta Nigals, Nikolajs Batarags (2.v.), Anna Jansona (1.v.).
 
 
Notikums: Latvijas Valsts Svētki Ņūdžersijā
Datums: 2001. g. 11. novembris
Apraksts: Dāmu komiteja, smaidoša, kā vienmēr
 
 
Notikums: Pārziņu sēde
Datums: 2000. g. septembris
Apraksts: 2000. g. draudzes skolu pārziņi:
No kr. Anita Bataraga, Ilze Kancāne, Raimonds Kerno, Laila Ejupa, Inese Račevska (iztrūkst Laila Medne)
4 Riga Lane, Melville, NY 11747-3406, ASV

Logo 631-253-3943
Logo 631-253-3946
Logo kanceleja@nydraudze.org