Skolas

Salas pamatskola

 
Longailendas svētdienas skola (ari pazīstama kā Salas skola) uzsāk savu mācību gadu ar Bērnu svētkiem septembŗa pirmajā svētdienā. Pirmais mācību pusgads noslēdzas ar Ziemassvētku uzvedumu, bet otrais – ar Ģimenes dienas sarīkojumu.  Skolā pastāv Bērnu dārza grupiņa un klases no 1.-8., kuras apmeklē skolu katru svētdienu un Valodas klase, kura sanāk kopā katru otro nedēļu.
 
Skolā apgūstam latviešu valodas sarunvalodu, gramatiku, rakstīšanu, Latvijas vēsturi un ģeografiju, ticības mācību, latviešu tautas dejas un daudzveidīgas dziesmas latviešu valodā.  Mācības sākam plkst. 9:15,  tad - 10:30 apmeklējam dievkalpojumu, kur mācītājs sapulcina bērnus uz nelielu reliģisku pārrunu. Pēc tās dodamies atpakaļ uz klasēm. Ap 12:00 ir neliels pārtraukums, kad bērni paēd un spēlējas baznīcas spēļu laukumā. Skolas diena beidzas ar tautas dejām un dziedāšanu, vai teātra spēlēšanu.
 
Kad?
Svētdienās no plkst. 9:15 n.r. līdz plkst. 1:00 p.p.
Mācību gads parasti sākas septembŗa pirmajā svētdienā (šogad, 2010. g. 12. septembrī) ar Bērnu svētkiem un beidzas Ğimenes dienā.
 
Kur?
Salas baznīcā
4 Riga Lane, Melville, NY 11747
631-491-1481
 
Pārzine:
Zaiga Candela,
Tālrunis: 631-294-7299
e-pasts:  zaigara@yahoo.com
 
4 Riga Lane, Melville, NY 11747-3406, ASV

Logo 631-253-3943
Logo 631-253-3946
Logo kanceleja@nydraudze.org