NJ īpašuma komiteja

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Ņudžersijas novada īpašuma komitejas mērķis ir pārskatīt iespējas Ņudžersijas novadam iegūt savu īpašumu.

• Izvēlētais A. Ābeles zīmētas koncepta plāns c. 2011 (oriģināli domāts gabalam Randolfā, NJ):

 

Istavs.pdf

IIstavs.pdf

Pagrabssanskats.pdf

Arpusesanskats.pdf

• Celtnes Prīoritātes faile - arī c. 2011-2012:
CeltnesPrioritates15JB.pdf 

• J. Luca skice:
JLucazimejumsJun022015.pdf

• Teksts skolas izlaiduma uzrunai 6. jūnijā 2015:
Izlaidumam2015.pdf

• Protokols - īp. kom. sēde - 2015. g. 18. jūnijā:
18Jun2015Ipasumakomsedesprotokols.docx

• Protokols - īp. kom. sēde - 2015. g. 25. jūnijā:
25Jun2015Ipasumakomsedesprotokols.docx 

• Pirmatnējs koncepta plāns, arch. K. Kārkliņš - 7/23/2015
Baznicas paplasinas priekslikums.pdf 

4 Riga Lane, Melville, NY 11747-3406, ASV

Logo 631-253-3943
Logo 631-253-3946
Logo kanceleja@nydraudze.org