Kalendārs

Dievkalpojumu un notikumu kalendārs


 

 

Salā

Jonkeros

Nudžersija

Cittur

Novembris – 2016

Sestd. 5.

 

Utenis par labu skolai un korim

   

Svētd. 6.

10:30 Saliņš

10:00 Saivars

   

Sestd. 12.

 

12:00 Valsts svētku akts1

   

Svētd. 13.

10:30 Valsts svētku dievk., Saivars2

10:00 Valsts svētku dievk., Kaņeps

   

Piektd. 18.

   

11:00 St. Andrew, Valsts svētku dievk., prāv. Lazdiņš3

 

Sestd. 19.

     

14:00 Seafarers, Saliņš, dg

Svētd. 20.

10:30 Mirušo piemiņas diena ar dg, Saliņš4

10:00 Mirušo piemiņas diena ar dg, Saivars

   

Svētd. 27.

1. Advents

10:30 Saliņš

10:00 Saivars

   

Decembris – 2016

Svētd. 4.

2. Advents

10:30 Saliņš, seko Ziemsv. tirdziņš4 

10:00 Saivars

13:30 St. Andrew, Saivars ar dievg

 

Svētd. 11.

3. Advents

10:30 Saliņš

11:00 Adventa koncerts ar svētbrīdi, Saivars

   

Sestd. 17.

   

11:00 Priedainē NJ Skolu eglīte, Saivars, seko teātris

14:00 Seafarers, Saliņš,
seko novada eglīte

Svētd. 18.

4. Advents

10:30 Saliņš

10:00 Saivars, seko skolas eglīte un teātris

   

Sestd. 24.

18:00 Ziemsvētku vakars, Saliņš

18:00 Ziemsvētku vakars, Saivars

   

Svētd. 25.

Nav dievkalpojuma

10:00 Saivars ar dievgaldu

11:00 St.Andrew, Ziemsvētku diena, Saliņš

 


1 Sestd., 12. novembrī, Svētku runātājs, Jānis Mažeiks, Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Apvienoto Nāciju Organizācijā. Koncertēs slavenā folkloras grupa “Iļģi”. Sarīkojuma starpbrīdī piedāvās siltas pusdienas pret labprātīgiem ziedojumiem. Pēc koncerta, saldais ēdiens un kafija. Lūdzu, piesakieties koncertam un pusdienām laicīgi. Sīkāka informācija:  Baiba Rudzīte-Pinne; 917-270-4786;  e-pasts: pinnis@banet.net .

2 Salas Valstsvētku dievkalpojumam sekos pakavēšanās sarīkojumu zālē pie kafijas un kliņģera.

3 Piektd.,18. novembrī, St. Andrew dievkalpojumu vada prāvests Gunārs Lazdiņš. Seko Valsts svētku akts ar Ritas Gāles dzeju. Prāvests Lazdiņš stāstīs par LELBāL darbību Latvijā.

4 Salas Bībeles stundu ciklā par Kristus Kalna sprediķi nākošā Bībeles stunda notiks 20. novembrī pēc dievkalpojuma kafijas stundas noslēguma.

5 Svētd. 4. decembrī pēc dievkalpojuma Ziemsvētku tirdziņš Salas baznīcā – siltas pusdienas, tirdziņš un izloze. Varēs iegādāties piparkūkas, pīrāgus, rudzu maizi, dzeltenmaizi, pelēkos zirņus, putraimdesas, citus gardumus.

Ņudžersijas mājas meditācijas otrdien 1. novembrī - Gunta Harvey; ceturtdien 15. decembrī - Ingrida Jansone.

Bībeles stundas Jonkeros ceturtdienās 10. novembrī un 8. decembrī.Salas novada eglīte būs pēc dievkalpojuma 2017. gada 8. janvārī..

4 Riga Lane, Melville, NY 11747-3406, ASV

Logo 631-253-3943
Logo 631-253-3946
Logo kanceleja@nydraudze.org